Đỗ bảo

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:1

Lớp:H

ID:36089846

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121310180220:55 17/01/2022
22930182121:28 17/01/2022
31960113621:48 17/01/2022
4296087722:23 17/01/2022
5197065722:54 17/01/2022
6191092407:11 18/01/2022
71780226614:42 19/01/2022
810Invalid date
 Tổng68209483 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5