Đức Mạnh

Trường:Trường TH & THCS Thị trấn Quân Chu

Khối:9

Lớp:9A

ID:36085217

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
18330103218:48 19/01/2022
21330132319:10 19/01/2022
3129087619:28 19/01/2022
41330146919:54 19/01/2022
5128085120:09 19/01/2022
63460118220:40 19/01/2022
71230225009:52 20/01/2022
81480270715:45 24/02/2022
9270180208:30 15/03/2022
 Tổng280013492 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2