Bùi Nam Khánh

Trường:Trường Tiểu học Đông Thái

Khối:1

Lớp:1A8

ID:36084621

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111350163319:08 17/01/2022
21990118120:06 17/01/2022
31940127921:38 17/01/2022
44880117821:58 17/01/2022
510960112620:54 18/01/2022
61840172021:56 18/01/2022
71750265009:44 19/01/2022
81610176809:29 25/02/2022
91850200311:36 18/03/2022
 Tổng817014538 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2