Trương Hoàng Dương

Trường:Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Khối:5

Lớp:5a6

ID:36082621

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
17290146819:11 17/01/2022
221150180420:10 17/01/2022
36180179120:47 17/01/2022
431260165122:39 17/01/2022
58190180223:26 17/01/2022
62400172723:55 17/01/2022
71450268415:14 20/01/2022
81430271216:00 24/02/2022
91250233515:12 17/03/2022
 Tổng269019430 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2