Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Khối:5

Lớp:5A6

ID:36082516

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15280124918:56 17/01/2022
212230159521:10 17/01/2022
31180106121:29 17/01/2022
41290154221:59 17/01/2022
52240100022:16 17/01/2022
6127088122:32 17/01/2022
71410208515:04 20/01/2022
8150177615:44 24/02/2022
91380205615:04 17/03/2022
101420273011:15 23/04/2022
 Tổng275015975 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2