Vũ Minh Phương

Trường:Trường TH & THCS Thị trấn Quân Chu

Khối:8

Lớp:8

ID:36079450

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13290151016:03 17/01/2022
23350142022:06 17/01/2022
33340106721:19 18/01/2022
43270122009:37 21/02/2022
51340131214:12 21/02/2022
62290156114:59 21/02/2022
71270156615:27 21/02/2022
81120270515:45 24/02/2022
 Tổng227012361 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5