luongxuannam

Trường:Trường Tiểu học Thanh Minh

Khối:4

Lớp:4a

ID:36071612

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11410160309:17 17/01/2022
21290180109:49 17/01/2022
32330144710:45 17/01/2022
41370180214:31 17/01/2022
51470180115:02 17/01/2022
61360180215:33 17/01/2022
71630270214:57 18/01/2022
81300268009:44 22/02/2022
91220267009:48 16/03/2022
101140232714:08 23/04/2022
 Tổng352020635 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2