LÒ VĂN KEM

Trường:Trường Tiểu học Tân Tri

Khối:1

Lớp:1a3

ID:36070810

Quận/Huyện:Huyện Bắc Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
131360121921:50 17/01/2022
21960133622:13 17/01/2022
31970107822:15 18/01/2022
41990132822:38 18/01/2022
5399063821:43 23/01/2022
61870180122:17 23/01/2022
71750211920:35 24/01/2022
81560111311:05 09/03/2022
 Tổng745010632 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5