ĐÀO PHƯƠNG LINH

Trường:Trường Tiểu học Tam Thanh

Khối:1

Lớp:1A6

ID:36059737

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111280180113:22 16/01/2022
21970105813:41 16/01/2022
31870180114:17 16/01/2022
41860180214:57 16/01/2022
511000138615:20 16/01/2022
61100062816:20 16/01/2022
71440173714:46 19/01/2022
815053109:48 24/02/2022
 Tổng647010744 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5