Lê Vũ Phong

Trường:Trường TH & THCS Thị trấn Quân Chu

Khối:6

Lớp:6A

ID:36057410

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11380167519:46 16/01/2022
29220108221:08 18/01/2022
33220143521:43 18/01/2022
41220122222:04 18/01/2022
51210180422:35 18/01/2022
61320105022:53 18/01/2022
719076708:27 20/01/2022
 Tổng16609035 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2