Phạm Khánh An

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3b

ID:36041476

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111370103508:26 15/01/2022
23420109808:53 15/01/2022
31420109219:41 16/01/2022
41480180220:13 16/01/2022
51500142320:37 16/01/2022
65445159019:22 17/01/2022
71980270615:00 19/01/2022
 Tổng461510746 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2