NGUYEN MINH TRI

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:4

Lớp:4A

ID:36035851

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11460104319:46 14/01/2022
22540158320:13 14/01/2022
31360180520:44 14/01/2022
43415180121:17 14/01/2022
53510149307:11 15/01/2022
62480156516:59 15/01/2022
71520271109:15 19/01/2022
 Tổng328512001 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5