Nguyễn Thái Bảo

Trường:Trường Tiểu học Duyên Thái

Khối:1

Lớp:1E

ID:36032595

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121380171020:07 14/01/2022
24950119521:32 14/01/2022
31970153121:06 15/01/2022
41980159321:35 15/01/2022
511650150922:02 15/01/2022
621630180222:33 15/01/2022
7154078709:33 19/01/2022
 Tổng810010127 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5