Trần Quang Minh

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:1

Lớp:1

ID:36029252

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
181400138010:41 16/01/2022
241000114315:24 16/01/2022
372008019:22 16/01/2022
421000110520:55 17/01/2022
 Tổng36003708 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5