nguyễn bảo duy

Trường:Trường Tiểu học Hà Hồi

Khối:1

Lớp:E

ID:36028053

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11138095610:10 14/01/2022
2199087223:05 15/01/2022
3197091623:21 15/01/2022
4198078123:35 15/01/2022
511670125123:56 15/01/2022
62960100819:33 16/01/2022
71670103110:17 18/01/2022
 Tổng76206815 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5