Uông Đình Phong

Trường:Trường Tiểu học Hà Hồi

Khối:1

Lớp:1E

ID:36027825

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390135819:51 14/01/2022
21100054821:17 14/01/2022
31970154019:38 15/01/2022
41990156020:06 15/01/2022
521460149921:00 15/01/2022
611370180121:31 15/01/2022
71950242210:40 18/01/2022
 Tổng813010728 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5