Ngô Dương Thanh Hà

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:2

Lớp:2A1

ID:36022175

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11660180220:14 13/01/2022
21840148720:23 14/01/2022
3142086211:43 15/01/2022
45980143020:22 16/01/2022
51620142909:32 17/01/2022
6320059817:23 17/01/2022
75440242014:42 27/03/2022
81420123816:24 27/03/2022
91350201317:54 01/04/2022
 Tổng493013279 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2