Nguyễn Ngọc Huyền Anh

Trường:Trường Tiểu học & THCS Pascal

Khối:1

Lớp:1c

ID:36019379

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400110916:32 13/01/2022
21990141410:59 15/01/2022
31990129311:37 15/01/2022
41970146317:14 15/01/2022
521500180117:45 15/01/2022
621030180121:11 15/01/2022
71770238909:39 18/01/2022
81580141709:38 24/02/2022
91720219709:53 17/03/2022
 Tổng895014884 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5