Trần Thuỷ Tiên

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3b

ID:36018598

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1186072215:32 13/01/2022
27800147116:22 13/01/2022
3186078916:36 13/01/2022
41880131908:22 14/01/2022
51850122308:42 14/01/2022
61460138309:06 14/01/2022
71900267614:59 19/01/2022
81230271215:15 25/02/2022
91420270210:50 17/03/2022
 Tổng626014997 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2