Lương Minh Thái

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:9

Lớp:9A1

ID:36009462

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11600180220:19 12/01/2022
21460180120:51 12/01/2022
3147094421:07 12/01/2022
41420160421:34 12/01/2022
51500179422:06 12/01/2022
61550151922:31 12/01/2022
71200241615:40 19/01/2022
 Tổng320011880 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2