phạm văn thiện

Trường:Trường THCS Hợp Thanh

Khối:7

Lớp:7

ID:35999932

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1217070721:45 11/01/2022
2318059022:06 11/01/2022
3218044822:21 11/01/2022
4116040922:28 11/01/2022
5418099521:55 12/01/2022
6515048711:14 13/01/2022
 Tổng10203636 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5