Ngô Gia Linh

Trường:Trường Tiểu học Việt Lập

Khối:1

Lớp:1A

ID:35987445

Quận/Huyện:Huyện Tân Yên

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
15910115421:22 12/01/2022
21940119309:58 13/01/2022
35970173218:57 14/01/2022
44910175609:38 15/01/2022
51990180720:26 17/01/2022
63730180321:03 18/01/2022
71370133314:27 19/01/2022
81100128908:21 24/02/2022
914010515:06 16/03/2022
101590205722:01 25/05/2022
 Tổng655014229 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5