Phạm Gia Hưng

Trường:Trường Tiểu học Tam Thanh

Khối:3

Lớp:3a2

ID:35971986

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12770180620:57 11/01/2022
2129091521:51 14/01/2022
34460180522:31 14/01/2022
41420147113:44 15/01/2022
5335087016:29 16/01/2022
65330180421:31 16/01/2022
71300269416:49 19/01/2022
8195144010:03 24/02/2022
9275103608:51 15/03/2022
 Tổng309013841 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300