Đinh Quốc Đại

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:1

Lớp:1A5

ID:35954907

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111010180119:50 06/01/2022
21730180120:23 06/01/2022
31630180219:51 07/01/2022
41610180208:22 08/01/2022
51840152408:48 08/01/2022
61910180119:20 08/01/2022
7190172408:28 20/01/2022
 Tổng482012255 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2