Hoàng Phương Thảo

Trường:Trường THCS xã Quân Chu

Khối:7

Lớp:7A

ID:35949528

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13220180121:22 05/01/2022
21360180116:37 15/01/2022
33230175115:58 16/01/2022
41280180217:00 16/01/2022
51240180119:41 16/01/2022
62380167020:40 16/01/2022
7150272114:15 19/01/2022
 Tổng176013347 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2