Hoàng Thị Phương Linh

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:3

Lớp:3A2

ID:35948831

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180120:42 05/01/2022
24240158820:00 06/01/2022
32350167509:17 08/01/2022
41320122809:38 08/01/2022
53380180220:58 09/01/2022
6330599321:55 09/01/2022
7170142310:23 20/01/2022
 Tổng214510510 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2