Đinh Quốc Trung

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:3

Lớp:3A2

ID:35947530

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14550180319:06 05/01/2022
23410145221:09 05/01/2022
31400151720:50 06/01/2022
41360154820:19 07/01/2022
52190180120:57 07/01/2022
63160179809:21 08/01/2022
7170168410:28 20/01/2022
 Tổng214011603 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2