ĐỖ THẾ HUY

Trường:Trường THCS xã Quân Chu

Khối:8

Lớp:8a

ID:35944624

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12250180114:44 13/01/2022
21150180115:16 13/01/2022
32200180116:24 13/01/2022
41240180116:59 13/01/2022
52280180116:46 14/01/2022
61150182311:30 15/01/2022
7150111914:33 19/01/2022
 Tổng132011947 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2