Hoàng khánh Châu

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:5

Lớp:5A1

ID:35941837

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12300134808:25 10/01/2022
21270172114:13 10/01/2022
31200117514:36 10/01/2022
41320180115:08 10/01/2022
52210180115:39 10/01/2022
61480166516:07 10/01/2022
71210161215:26 20/01/2022
8215148615:24 25/02/2022
91320264615:44 18/03/2022
 Tổng232515255 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2