phancong

Trường:Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ

Khối:1

Lớp:1a2

ID:35939895

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13140098015:40 08/01/2022
2198087315:55 08/01/2022
3299085920:52 09/01/2022
41990122321:13 09/01/2022
5199097021:30 09/01/2022
631000107820:59 12/01/2022
71590107311:47 19/01/2022
8160080509:51 05/03/2022
91610132008:32 16/03/2022
 Tổng81509181 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5