Vự Thị Mai Duyên

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Khối:3

Lớp:3A3

ID:35939564

Quận/Huyện:Huyện Tuần Giáo

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1441088517:35 05/01/2022
2728080812:28 07/01/2022
3131077612:42 07/01/2022
41410116313:02 07/01/2022
5119058713:12 07/01/2022
6415070217:03 10/01/2022
7175103115:52 19/01/2022
 Tổng18255952 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2