Nguyễn Đức Duy

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:6

Lớp:6a1

ID:35938619

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1440058721:09 04/01/2022
22250180221:31 05/01/2022
32280131212:27 07/01/2022
42310103320:11 10/01/2022
51310180220:41 10/01/2022
6543064720:54 11/01/2022
71210184909:30 19/01/2022
 Tổng21909032 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2