Nguyễn Đại Dương

Trường:Trường THCS xã Quân Chu

Khối:6

Lớp:6A

ID:35935077

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12350158115:59 03/01/2022
21300166916:28 03/01/2022
32380175017:11 07/01/2022
42320104617:55 07/01/2022
52380180118:55 07/01/2022
61380111918:29 11/01/2022
7121084914:44 19/01/2022
81460270815:15 23/02/2022
91150151611:25 15/03/2022
 Tổng293014039 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2