Hoàng Minh Tân

Trường:Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Khối:9

Lớp:9a7

ID:35931300

Quận/Huyện:Thành phố Lạng Sơn

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12710169516:17 02/01/2022
21580171816:46 02/01/2022
31750180217:16 02/01/2022
41400125217:46 02/01/2022
51740173818:29 02/01/2022
61550105919:09 02/01/2022
71790267916:14 19/01/2022
81760258009:43 24/02/2022
91750268011:44 15/03/2022
101690265808:44 23/04/2022
 Tổng672019861 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300