Nguyễn Thị Thanh Trúc

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:3

Lớp:B

ID:35920294

Quận/Huyện:Huyện Krông Buk

Tỉnh/Thành phố:Đắk Lắk

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11430180220:09 30/12/2021
21240180120:45 30/12/2021
31440180120:14 03/01/2022
41400111120:49 06/01/2022
51150180120:32 07/01/2022
64215180220:42 18/01/2022
7190160410:26 19/01/2022
8190113610:08 24/02/2022
 Tổng205512858 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1216 · Branch · Slug: 91d5eda2f2554748027cfe7c3f2810e00074c300