Trần Ngô Ngọc Nhi

Trường:Trường Tiểu học Vĩnh Giang

Khối:2

Lớp:b

ID:35909997

Quận/Huyện:Huyện Vĩnh Linh

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11850180114:04 28/12/2021
21700180214:35 28/12/2021
31730180115:06 28/12/2021
41450138515:30 28/12/2021
52630127016:11 28/12/2021
64560172109:28 30/12/2021
71600136222:25 21/02/2022
8137088009:14 22/02/2022
 Tổng489012022 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2