Quàng Vi Bảo Lâm

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo

Khối:3

Lớp:3A3

ID:35904042

Quận/Huyện:Huyện Tuần Giáo

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11610180119:18 16/01/2022
23360176216:16 17/01/2022
3141083816:30 17/01/2022
43360106120:43 17/01/2022
5120099721:01 17/01/2022
64180144022:20 17/01/2022
717594915:50 19/01/2022
 Tổng21958848 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2