Nguyễn Thùy Chi

Trường:Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Khối:2

Lớp:2A2

ID:35893462

Quận/Huyện:Huyện Hướng Hóa

Tỉnh/Thành phố:Quảng Trị

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11480180116:42 24/12/2021
21440180210:00 26/12/2021
31460180215:54 05/01/2022
41480180220:46 05/01/2022
51520180120:14 09/01/2022
61540180120:46 09/01/2022
71270163409:27 20/01/2022
81390200409:33 25/02/2022
91510270209:45 18/03/2022
 Tổng409017149 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2