Trần Thu Hiền

Trường:Trường THCS Tân Linh

Khối:7

Lớp:7A2

ID:35891425

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11250180114:18 24/12/2021
21440180114:49 24/12/2021
31180145115:14 24/12/2021
41250180115:51 24/12/2021
52650180115:04 27/12/2021
61520180115:40 03/01/2022
7180165809:27 18/01/2022
 Tổng237012114 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2