trần đức minh

Trường:Trường THCS Sông Đà

Khối:6

Lớp:6A2

ID:35885566

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14740180210:10 23/12/2021
24490177319:53 23/12/2021
31530177920:30 23/12/2021
41470179721:01 23/12/2021
51520165511:08 25/12/2021
61700165813:52 28/12/2021
71460195408:32 19/01/2022
81570269315:14 22/02/2022
91480267808:45 18/03/2022
 Tổng496017789 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5