Nguyễn Anh

Trường:Trường TH & THCS Thị trấn Quân Chu

Khối:7

Lớp:7B

ID:35884127

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11540149620:48 22/12/2021
21750129621:39 22/12/2021
3143092821:48 29/12/2021
41420103922:05 29/12/2021
51700145816:29 07/01/2022
61540105516:49 07/01/2022
71610190016:09 15/02/2022
 Tổng39909172 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2