Tran Ngan Ha

Trường:Trường Tiểu học A Minh Thuận

Khối:3

Lớp:3D

ID:35875127

Quận/Huyện:Huyện Vụ Bản

Tỉnh/Thành phố:Nam Định

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11980180121:45 26/12/2021
23630164314:56 28/12/2021
31460148015:53 28/12/2021
44420141114:59 02/01/2022
51590180221:47 04/01/2022
64260180222:35 25/01/2022
72390268221:43 20/02/2022
 Tổng373012621 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2