Siêu Nhân Violympic

Trường:Trường Tiểu học Tô Hiệu

Khối:2

Lớp:2a1

ID:35866726

Quận/Huyện:Huyện Bình Gia

Tỉnh/Thành phố:Lạng Sơn

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1320025710:42 16/01/2022
2120047010:50 16/01/2022
3120019910:54 16/01/2022
4225031514:35 16/01/2022
5320032714:49 16/01/2022
6220049019:27 16/01/2022
 Tổng12502058 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5