Nguyễn Bảo Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Khối:5

Lớp:5/4

ID:35865120

Quận/Huyện:Huyện A Lưới

Tỉnh/Thành phố:Thừa Thiên Huế

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12320117015:21 18/12/2021
22270113417:00 22/12/2021
33310129508:25 17/01/2022
41310110908:45 17/01/2022
51125097311:10 17/01/2022
610410122019:42 17/01/2022
 Tổng18706901 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2