Dương Minh Khôi

Trường:Trường THCS Hợp Thanh

Khối:6

Lớp:6A8

ID:35865081

Quận/Huyện:Huyện Mỹ Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11210113920:17 24/12/2021
26240154508:37 26/12/2021
35210157420:08 04/01/2022
41260170221:14 04/01/2022
53230150108:31 09/01/2022
 Tổng11507461 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5