Đào Thị Trà My

Trường:Trường THCS Tân Linh

Khối:9

Lớp:9a1

ID:35864688

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12200180114:29 18/12/2021
21340172316:19 18/12/2021
32380180221:26 20/12/2021
41270145220:57 21/12/2021
51380180120:31 22/12/2021
6144096821:33 30/12/2021
717091408:15 18/01/2022
 Tổng208010461 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2