lê thị uyên

Trường:Trường THCS Tân Linh

Khối:9

Lớp:9a2

ID:35863460

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12160107609:07 18/12/2021
21260153509:34 18/12/2021
31220138309:57 18/12/2021
44250137910:55 18/12/2021
51270155711:22 18/12/2021
62250108814:15 05/01/2022
71130165708:27 18/01/2022
8190135908:22 23/02/2022
 Tổng163011034 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2