Nguyen Khanh Huyen

Trường:Trường Tiểu học Đồng Sơn

Khối:4

Lớp:C

ID:35854334

Quận/Huyện:Thành phố Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:Bắc Giang

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
17230180114:05 14/01/2022
22190123214:27 14/01/2022
35300142019:45 14/01/2022
41135098811:15 15/01/2022
58350180121:52 20/01/2022
66320180111:57 21/02/2022
72380270213:29 21/02/2022
82150271016:00 24/02/2022
 Tổng227014455 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2