TRẦN NGỌC HẢI BĂNG

Trường:Trường Tiểu học Hàm Thắng 1

Khối:1

Lớp:1

ID:35844890

Quận/Huyện:Huyện Hàm Thuận Bắc

Tỉnh/Thành phố:Bình Thuận

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12500180220:39 14/12/2021
21490180121:17 14/12/2021
32240180120:22 15/12/2021
 Tổng12305404 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5