Nguyễn Thị Yến Nhi

Trường:Trường THCS Tân Linh

Khối:7

Lớp:7A2

ID:35843026

Quận/Huyện:Huyện Đại Từ

Tỉnh/Thành phố:Thái Nguyên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11400167115:40 14/12/2021
21410130716:04 14/12/2021
31170180214:37 17/12/2021
42350180115:39 17/12/2021
51470180116:09 17/12/2021
61470180215:09 03/01/2022
7170164109:27 18/01/2022
 Tổng234011825 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2